sahypa_banner

Diwara gurlan erkekleriň poslamaýan polatdan ýasalan peşew çykaryjylary, öý hojalygy ýa-da jemgyýetçilik we söwda ýerleri üçin amatly


 • Material:Poslamaýan polat 304 ýa-da 316
 • Görnüşi:Urinallar
 • Ölçegi:Custörite ýasaldy
 • Faceüzü:Satin Finish
 • Gurnama:Diwara gurlan
 • Arza sahnasy:hammamlarda, söwda merkezlerinde, gözel ýerlerde, myhmanhanalarda, barlarda, restoranlarda, jemgyýetçilik hajathanalarynda, mekdeplerde we beýleki ýerlerde giňden ulanylýar.
 • Önümiň tanyşdyrylyşy

  Poslamaýan polatdan ýasalan material: Erkekleriň peşewleri SUS304 polatdan ýa-da 316 poslamaýan polatdan ýasalýar.Hardokary gatylyk, deformasiýa ýok, poslama garşylyk, ýerüsti çyzgy prosesi, çyzmaga garşylyk, antifolýasiýa, yz, çyglylyk we çygly garşylyk ýok.

  Çukury çuňlaşdyryň: Zeýkeş jemgyýetçilik hajathanasynyň peşewindäki lýubka çuňlaşdyryldy we daş-töweregindäki suw saklaýyş dizaýny sepmek bilen hoşlaşmak üçin ulanylýar.Basseýndäki boşluk uly süýşmek üçin ýer goýmak üçin ulaldyldy.

  Arassalamak we saklamak aňsat: Poslamaýan polatdan ýasalan peşew tekiz ýüzüne eýe.Pagta mata bilen ýuwaşlyk bilen süpürip bilersiňiz.

  Amatly gurnama: diwara gurlan gurnama we duran görnüşi kabul edilip bilner.

  Önüm sergisi

  4

  Täze dizaýn poslamaýan polat 304 Bäsdeşlik bahasy bilen peşew hajathana

  2

  Qualityokary hilli diwara gurlan poslamaýan polatdan suwsyz urinal çotga atlas

  5

  Iň oňat baha SUS304 Erkekler üçin suw tygşytlamak üçin köpçülik hajathana burç urinaly

  6

  Poslamaýan polat 304 Mekdep üçin çydamly diwar açlyk urinaly

  7

  Jemgyýetçilik hajathana diwara gurlan SUS304 ýa-da erkekler üçin 316 täjirçilik urinaly

  8

  Çalt ýuwulýan elde ýasalan poslamaýan polatdan urinal çukur

  1

  Tegelek gyrasy poslamaýan polat 304 Erkekleriň durýan urinalary diwarly

  eb258f5499c475fe88c7aeb208c50ae
  3

  Döwrebap dizaýn izedöriteleşdirilen poslamaýan diwar Hung Hung peşew çykarýar

  Has köp maglumat

  1

  Poslamaýan polat urinler
  VS
  Beýleki urinalar:

  Rong Güýçli we çydamly, zeper ýetirmek aňsat däl

  Os Poslama garşylyk, ýokary temperatura we pes temperatura garşylyk

  ☆ Gowşak ýelmeşme, arassalamak aňsat, ys ýok

  Önümiň ölçegi

  Aşakda elýeterli ululyk, Sink ululygy müşderileriň hakyky zerurlyklaryna we isleglerine görä düzülip bilner

  Model belgisi Umumy ölçeg (mm) Galyňlyk
  WT-U1 L600xW280xH500 1,0mm, 1,2mm, 1.5mm ýa-da özleşdirilen
  WT-U2 L600xW100xH400
  WT-U3 L330xW320xH430
  WT-U4 L600xW240xH545
  WT-U5 L1500xW400xH1200
  WT-U6 L600xW100xH400
  WT-U7 L1200xW240xH545
  WT-U8 L1500xW240xH500
  WT-U9 L600xW230xH595
  2
  3

  Önümiň spesifikasiýasy

  Material: Premium hil Poslamaýan polat 304, Super hil 316.
  Jemleýji: Çotga
  Gurnama görnüşi: Diwara gurlan ýa-da erkin durmak
  Çiş tertibi: El bilen düwme
  Şahadatnama CUPC, CE, WaterMark
  Amaly ulanmak: Öý hojalygy, täjirçilik myhmanhanasy ýa-da bar, lukmançylyk hassahanasy, kwartira binasy
  Gaplamak: 1.Gaty goragly karton we karton goýmak, Aýry-aýry gutular.
  2. Tygşytlamak bahasy: Paletde gaplanan gap
  3. Aýry-aýry kartonlara 1 sany
  4. Müşderiniň islegi boýunça ýöriteleşdirilen gaplama
  Önümçiligiň öňdebaryjy wagty: Goýum alnandan 30-55 gün
  Söwda şertleri: FOB, EXW
  Port ýüklenýär: ŞenZhen, Guan Guangzhouou, Hytaý
  Tölegiň şerti: T / T, L / C, Paypal, Western Union, MoneyGram
  Önümçilik kuwwaty: Aýda 10,000 sany.
  Kesiş şablony: Goşulýar.

  Çykyş sahnasy

  212

 • Öňki:
 • Indiki:

 • dasdadad

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň